1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Aunslev-Bovense-Hjulby Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Stationsvej 20
Hjulby
5800 Nyborg
 

Næstformand
Kissendrupvej 44
Kissendrup
5540 Ullerslev
 

Kirkeværge
Skovgyden 51
Aunslev
5800 Nyborg
 

Kontaktperson
Stationsvej 22
Hjulby
5800 Nyborg
 

Menigt medlem
Kertemindevej 19
Aunslev
5800 Nyborg
 

Sekretær
Aunslev Kirkevej 1
Aunslev
5800 Nyborg
 

Kasserer
Vibeholmsvej 1
Aunslev
5800 Nyborg
 

Menigt medlem
Kirkevænget 2
Hjulby
5800 Nyborg
 

Menigt medlem
Juelsbergvej 2
Juelsberg
5800 Nyborg
 

Menigt medlem
Gartnervej 5
Bovense
5800 Nyborg
 

Menigt medlem
Grønholtvej 1
Nordenhuse
5800 Nyborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skalkendrupvej 2
Skalkendrup
5800 Nyborg
 
 65361200

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Aunslev-Bovense-Hjulby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58759317
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk