Menighedsråd

Aunslev-Bovense-Hjulby Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Aunslev-Bovense-Hjulby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7725@SOGN.DK
CVR: 58759317

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Kissendrupvej 44
Kissendrup
5540 Ullerslev
Menigt medlem
Kertemindevej 19
Aunslev
5800 Nyborg
Sekretær
Aunslev Kirkevej 1
Aunslev
5800 Nyborg
Kasserer
Vibeholmsvej 1
Aunslev
5800 Nyborg
Kirkeværge
Skovgyden 51
Aunslev
5800 Nyborg
Formand for valgbestyrelsen
Stationsvej 20
Hjulby
5800 Nyborg
Menigt medlem
Kirkevænget 2
Hjulby
5800 Nyborg
Kontaktperson
Juelsbergvej 2
Juelsberg
5800 Nyborg
Menigt medlem
Gartnervej 5
Bovense
5800 Nyborg
Menigt medlem
Grønholtvej 1
Nordenhuse
5800 Nyborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Skalkendrupvej 2
Skalkendrup
5800 Nyborg
Tlf: 65361200

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.