1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Auning Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Østervangs Alle 20
8963 Auning
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Holbergsvej 101D
4293 Dianalund
 

Kasserer
Østergade 10
8963 Auning
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Linde Alle 43
8963 Auning
 

Kirkeværge
Centervej 39
8963 Auning
 

Menigt medlem
Skovlunden 6
8963 Auning
 

Menigt medlem
Gerstrømsvej 3
8963 Auning
 

Menigt medlem
Tårupvej 42
8963 Auning
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 8
8963 Auning
 
 86481302

Sognepræst
Holbækvej 17
Holbæk
8950 Ørsted
 
 86485050

Sognepræst
Præstegårdsvej 5
Vivild
8961 Allingåbro
 
 86486017

Sognepræst
Auningvej 40
Gjesing
8963 Auning

Sognepræst
Lillegade 30
8950 Ørsted
 
 86488043

Sognepræst
telefonnr. 86485050 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Sognepræst
telefonnr. 51648404 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Auning Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58249610
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk