1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Augustenborg Sogns Menighedsråd

Formand
Midtkobbel 56
6440 Augustenborg

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Midtkobbel 17
6440 Augustenborg
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Nørregade 18
6440 Augustenborg
 

Menigt medlem
Ny Stavensbøl 4
6440 Augustenborg
 

Menigt medlem
Svanehaven 62
6440 Augustenborg
 

Kasserer
Møllegade 17
6440 Augustenborg
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Midtkobbel 19
6440 Augustenborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østergade 11
6440 Augustenborg
 
 74471601

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Augustenborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68245710
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk