Menighedsråd

Augustenborg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Augustenborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8990@SOGN.DK
CVR: 68245710

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Midtkobbel 56
6440 Augustenborg
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Midtkobbel 17
6440 Augustenborg
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Nørregade 18
6440 Augustenborg
Menigt medlem
Ny Stavensbøl 4
6440 Augustenborg
Menigt medlem
Svanehaven 2 st 40
6440 Augustenborg
Kasserer
Møllegade 17
6440 Augustenborg
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Midtkobbel 19
6440 Augustenborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Østergade 11
6440 Augustenborg
Tlf: 74471601

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.