1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Astrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hadsundvej 15
Astrup
9510 Arden

Næstformand, Kontaktperson
Milmosevej 9
Borup
9510 Arden
 

Kasserer, Sekretær
Elsehøj 10
Astrup
9510 Arden
 

Menigt medlem
Borupvej 5
Astrup
9510 Arden
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Bønfeltvej 4A
Astrup
9510 Arden
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skørpingvej 8
Astrup
9510 Arden
 
 98565014

Overenskomstansat sognepræst
Rolighedsvej 5
9510 Arden

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Astrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 63391719
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk