Menighedsråd

Asserballe Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Asserballe Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8994@SOGN.DK
CVR: 60741018

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Korshøj 15
Asserballe
6440 Augustenborg
Tlf: 23438243
Næstformand
Bygaden 10
Asserballe
6440 Augustenborg
Tlf: 21605893
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Bygaden 1A
Asserballe
6440 Augustenborg
Tlf: 30314051
Kontaktperson
Tovrup 15
6440 Augustenborg
Tlf: 50904191
Menigt medlem
Bytoften 8
Asserballe
6440 Augustenborg
sognepræst (kirkebogsfører)
Ramserl 20
ketting
6440 Augustenborg
Tlf: 40473202

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.