1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Asserballe Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Korshøj 15
Asserballe
6440 Augustenborg

Næstformand
Bygaden 10
Asserballe
6440 Augustenborg

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Bygaden 1A
Asserballe
6440 Augustenborg

Kontaktperson
Tovrup 15
6440 Augustenborg
 
 50904191

Kirkeværge
Tovrup 4
6440 Augustenborg
 

sognepræst (kirkebogsfører)
Ramserl 20
ketting
6440 Augustenborg
 
 40473202

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Asserballe Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60741018
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk