Menighedsråd

Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7827@SOGN.DK
CVR: 54613628

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Byvejen 5
5466 Asperup
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Blankegaardvænget 8
Roerslev
5466 Asperup
Kirkeværge
Blankegaardvænget 4
Roerslev
5466 Asperup
Kontaktperson
Hovedvejen 224
Asperup Mark
5580 Nørre Aaby
Medlem af valgbestyrelsen
Middelfartvej 68
Baaring
5466 Asperup
Kirkeværge
Fynsvej 20
Baaring
5466 Asperup
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Fynsvej 22
Baaring
5466 Asperup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 1
5466
5466 Asperup
Tlf: 40481064

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.