1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Asmild Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Langvadhøj 14
Bruunshåb
8800 Viborg
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Sct. Margrethes Vej 17
8800 Viborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Elmevangen 23
8800 Viborg

Menigt medlem
Vildsvinhøjen 18
8800 Viborg

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Sætervej 26
9520 Skørping
 
Træffes ikke mandag Vagttelefon 70 22 03 03

Kasserer
Hans Tausens Vej 19
8800 Viborg
 

Kontaktperson
Høgevej 43
Bruunshåb
8800 Viborg
 

Bygningssagkyndig
Ødalen 10
8800 Viborg
 

Kirkeværge
Høgevej 24
Bruunshåb
8800 Viborg
 

Menigt medlem
Kildebakken 48
8800 Viborg
 

Menigt medlem
Arnbjerg Fælled 13
8800 Viborg
 

Sognepræst, Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Reberbanen 4A 2 tv
8800 Viborg
 
 29336401

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Asmild Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37292516
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk