Menighedsråd

Askø Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Askø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7669@SOGN.DK
CVR-nummer: 17347713

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Ågade 33
6880 Tarm
Kasserer
Østerhovedvej 4
4942 Askø
Sekretær
Bredgade 13B
6940 Lem St
Menigt medlem
Vestervej 100
4960 Holeby
Kirkeværge, Kontaktperson
Lilleøvej 17
4942 Askø
Sogne- og hospicepræst (kirkebogsfører)
Havnegade 29
4941 Bandholm
Tlf: 51142160

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.