1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Asferg Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skovduevej 12
Asferg
8990 Fårup

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Østergade 17
Asferg
8990 Fårup
 

Kasserer, Bygningssagkyndig
Toldbodgade 23 2 7
8930 Randers NØ

Kontaktperson
Rågevej 10
Asferg
8990 Fårup

Kirkeværge
Blegvadbrovej 1
Asferg
8990 Fårup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Stationsvej 45
8981 Spentrup
 
 86477015
Fridag mandag

Sognepræst
Søndergade 2
Asferg
8990 Fårup
 
 86443339
Fridag mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Asferg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10621828
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk