1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menighedsråd

Formand
Venøvej 6
Amtoft
7742 Vesløs
 

Næstformand
Søndre Øsløsvej 12
Øsløs
7742 Vesløs
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Gl. Feggesundvej 142
Amtoft
7742 Vesløs
 

Kirkeværge
Vesløs Stationsvej 15
7742 Vesløs
 

Kasserer
Søndergårdsmark 17
7742 Vesløs
 

Sekretær
Gl. Feggesundvej 50
7742 Vesløs
 

Kontaktperson
Gl. Feggesundvej 170
Amtoft
7742 Vesløs
 

Kirkeværge
Rævegade 10
7742 Vesløs
 

Bygningssagkyndig
Højstrupvej 98
Øsløs
7742 Vesløs
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Storkevænget 11
7742 Vesløs
 
29 74 89 19 Alle dage, undtagen mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10835410
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk