1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Arnborg Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Krogvejen 8
Arnborg
7400 Herning
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Postkrogen 4
Arnborg
7400 Herning
 

Kasserer
Postkrogen 5
Arnborg
7400 Herning
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Højbovej 7
Arnborg
7400 Herning

Menigt medlem
Postkrogen 12
Arnborg
7400 Herning
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skovtoften 9
Arnborg
7400 Herning
 
 29454971

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Arnborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17693719
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk