Menighedsråd

Ansgars Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ansgars Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7775@SOGN.DK
CVR: 35148914

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Nørrebjerg Runddel 43F
Over Holluf
5220 Odense SØ
Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Falen 29
5000 Odense C
Træffes efter aftale - dog ikke om mandagen.
Menigt medlem
Kastanievej 72 1 10
5230 Odense M
Menigt medlem
Uffesvej 36 2 tv
Højstrup
5200 Odense V
Medlem af valgbestyrelsen
Filosofgangen 62 2 th
5000 Odense C
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Filosofgangen 62 2 th
5000 Odense C
Kasserer
Musvågevej 233
Snestrup
5210 Odense NV
Kirkeværge
Filosofgangen 60 st tv
5000 Odense C
Medlem af valgbestyrelsen
Sdr. Boulevard 38F 1 th
5000 Odense C
Menigt medlem
Falen 2B st th
5000 Odense C
Overenskomstansat sognepræst
Sdr. Boulevard 1B
5000 Odense C
Tlf: 25531436
Træffes efter aftale - dog ikke om mandagen.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.