Menighedsråd

Ansgars Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ansgars Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8365@SOGN.DK
CVR: 23666413

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Uranosvej 24
9210 Aalborg SØ
Næstformand, Kasserer
Nørremarksvej 87B
9440 Aabybro
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Sønder Alle 53
9000 Aalborg
11.30-12.30 dog ikke fredag
Sognepræst, Født medlem
Kærlundsvej 14
9000 Aalborg
11.30-12.30 dog ikke mandag
Kirkeværge
Abelsvej 20
9000 Aalborg
Kontaktperson
Skansehøj 4 1 tv
9400 Nørresundby
Menigt medlem
Parasolhatten 9
9260 Gistrup
Overenskomstansat sognepræst, Født medlem
Herningvej 260
9220 Aalborg Øst
Formand for valgbestyrelsen
Langholtvej 5
9200 Aalborg SV
Medlem af valgbestyrelsen
Skovparken 18B 1
9000 Aalborg
Medlem af valgbestyrelsen
Hadsundvej 75 1
9000 Aalborg
Menigt medlem
Tornhøjparken 23
9220 Aalborg Øst
Menigt medlem
Rebildparken 114
9220 Aalborg Øst
Menigt medlem
Dannerhøj 1
9210 Aalborg SØ

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.