1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Annisse Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Granvej 32
Annisse
3200 Helsinge
 
 42231500

Næstformand
Granvej 44
Annisse
3200 Helsinge

Menigt medlem
Granvej 73
Annisse
3200 Helsinge

Kasserer
Søkæret 6
Annisse
3200 Helsinge

Kirkeværge
Bakkelandet 13
Huseby
3200 Helsinge

Menigt medlem
Søstræde 4
Annisse
3200 Helsinge

Sognepræst (kirkebogsfører)
Frederiksværkvej 132A
Ramløse
3200 Helsinge
 
 22342002
Træffes efter aftale eller på mail: porsager@email.dk
Michael Porsager

Overenskomstansat sognepræst
 
 24917970
træffes efter aftale, 24917970

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Annisse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 42773816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk