Menighedsråd

Ramløse-Annisse Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ramløse-Annisse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7395@SOGN.DK
CVR-nummer: 42694614

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Møllelodden 8
Ramløse
3200 Helsinge
Tlf: 28907546
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Granvej 44
Annisse
3200 Helsinge
Tlf: 20679904
Kasserer
Granvej 32
Annisse
3200 Helsinge
Tlf: 42231500
Kontaktperson
Vejgårdsvej 9
Ramløse
3200 Helsinge
Tlf: 40595667
Menigt medlem
Hejrevej 55
Ramløse
3200 Helsinge
Tlf: 42280780
Menigt medlem
Kælderbjergvej 16
3210 Vejby
Tlf: 26357635
Kirkeværge
Granvej 75
Annisse
3200 Helsinge
Tlf: 50807376
Menigt medlem
Lille Ryvej 20
Ramløse Sand
3300 Frederiksværk
Tlf: 20206718
Menigt medlem
Tvingsvej 7
Annisse
3200 Helsinge
Tlf: 23636961
Menigt medlem
Havremarksvej 9
Annisse
3200 Helsinge
Tlf: 61790903
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 24917970
træffes efter aftale, 24917970
Sognepræst (kirkebogsfører)
Frederiksværkvej 132A
Ramløse
3200 Helsinge
Tlf: 22342002
Træffes efter aftale eller på mail: porsager@live.dk

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.