1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Alsted Sogns Menighedsråd

Formand
Tornmarksvej 25
4173 Fjenneslev

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Kontaktperson - født medlem
Ringstedvej 66
4173 Fjenneslev
 
  Træffes efter aftale!
Anders Otto Gothenborg Frederiksen

Kirkeværge
Engelsborgvej 9
4173 Fjenneslev
 

Kasserer
Køge Bugt Alle 11
2670 Greve
 

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Hejreskovvej 20
4173 Fjenneslev
 

Menigt medlem
Klostervej 27A 4 3
5000 Odense C
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Alsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68385814
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk