Menighedsråd

Alsted Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Alsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7388@SOGN.DK
CVR: 68385814

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Bygningskyndig, Formand for valgbestyrelsen
Tornmarksvej 25
4173 Fjenneslev
Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Sekretær, Kontaktperson - født medlem, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Ringstedvej 66
Slaglille
4173 Fjenneslev
Tlf: 57809274
  Træffes efter aftale!
Kasserer
Køge Bugt Alle 11
2670 Greve
Kirkeværge
Engelsborgvej 5
4173 Fjenneslev
Menigt medlem
Enghøjen 23A
4180 Sorø
Medlem af valgbestyrelsen
Engelsborgvej 11
4173 Fjenneslev

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.