1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Alsted Sogns Menighedsråd

Formand
Tornmarksvej 25
4173 Fjenneslev

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Sekretær, Kontaktperson - født medlem, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Ringstedvej 66
Slaglille
4173 Fjenneslev
 
 57809274
  Træffes efter aftale!

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Engelsborgvej 11
4173 Fjenneslev
 

Kirkeværge
Engelsborgvej 5
4173 Fjenneslev
 

Formand for valgbestyrelsen
Hejreskovvej 20
4173 Fjenneslev
 

Menigt medlem
Køge Bugt Alle 11
2670 Greve
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Alsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68385814
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk