1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Alsted Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Enghaven 4
Skarum
7900 Nykøbing M

Næstformand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Sallingsundvej 31
Faarup
7900 Nykøbing M
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Enghaven 22
Skarum
7900 Nykøbing M
 

Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Jantevej 5
Alsted
7900 Nykøbing M
 

Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Enghaven 2
Skarum
7900 Nykøbing M
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gammel Landevej 32
Tødsø
7900 Nykøbing Mors
 
 97725520
Hverdage undtagen mandag Mob 3054 5520

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Alsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25319028
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk