Menighedsråd

Alsted Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Alsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8673@SOGN.DK
CVR-nummer: 25319028

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Enghaven 4
Skarum
7900 Nykøbing M
Tlf: 20952780
Næstformand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Sallingsundvej 31
Faarup
7900 Nykøbing M
Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Jantevej 5
Alsted
7900 Nykøbing M
Menigt medlem
Enghaven 16
Skarum
7900 Nykøbing M
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Enghaven 22
Skarum
7900 Nykøbing M
Sognepræst (kirkebogsfører)
Sejersvej 48
Sejerslev
7900 Nykøbing M
Tlf: 97751022
Sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.