1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tjæreby-Alsønderup Sognes Menighedsråd

Formand
Fyrrevej 5
Tulstrup
3400 Hillerød
 

Kirkeværge(Tjæreby Kirke)
Harløsevej 164
3400 Hillerød
 
 48246361
Mobiltelf. 20136351Tjæreby kirke

Menigt medlem
Rylevænget 10
Alsønderup
3400 Hillerød
 
 51780355
Mobiltelf. 23811138

Kontaktperson
Nejedevej 19
Nejede
3400 Hillerød

Menigt medlem
Baunevej 15
Alsønderup
3400 Hillerød
 
 48266096
Mobiltelf. 2124838

Kasserer
Harløsevej 215C
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Bøgebakkevej 7
Alsønderup
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Tjærebyvej 29
3400 Hillerød
 

Formand for valgbestyrelsen
Bakkesvinget 18
Tulstrup
3400 Hillerød
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestien 5
Tjæreby
3400 Hillerød
 
 20567216
Sognepræst Anja Worsøe Reiff træffes efter aftale. Fredag er fridag. Tlf. 20 56 72 16  mail awr@km.dk   Henvendelser vedr. omsorgs- og ansvarserkæring samt navneændringer bedes rettet til kirkekontoret
Anja Worsøe Reiff

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tjæreby-Alsønderup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68411718
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk