Menighedsråd

Tjæreby-Alsønderup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tjæreby-Alsønderup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7401@SOGN.DK
CVR: 68411718

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Fyrrevej 5
Tulstrup
3400 Hillerød
Næstformand
Bøgebakkevej 7
Alsønderup
3400 Hillerød
Kirkeværge
Harløsevej 164
3400 Hillerød
Tlf: 48246361
Mobiltelf. 20136351Tjæreby kirke
Menigt medlem
Rylevænget 10
Alsønderup
3400 Hillerød
Tlf: 51780355
Mobiltelf. 23811138
Menigt medlem
Nejedevej 19
Nejede
3400 Hillerød
Tlf: 48286715
Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Kirkestien 5
Tjæreby
3400 Hillerød
Sognepræst Anja Worsøe Reiff træffes efter aftale. Fredag er fridag. Tlf. 20 56 72 16  mail awr@km.dk   Henvendelser vedr. omsorgs- og ansvarserkæring samt navneændringer bedes rettet til kirkekontoret
Formand for valgbestyrelsen
Bakkesvinget 18
Tulstrup
3400 Hillerød
Kasserer
Harløsevej 215C
3400 Hillerød
Medlem af valgbestyrelsen
Tjærebyvej 29
3400 Hillerød
Menigt medlem
Landsvinget 17
Nejede
3400 Hillerød
Menigt medlem
Gl. Skolevej 15
Tulstrup
3400 Hillerød

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.