1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Als Sogns Menighedsråd

Formand
Teglvænget 70
Als
9560 Hadsund

Næstformand, Kirkeværge
Højtoften 4
Als
9560 Hadsund

Sekretær, Kontaktperson
Mågevej 26
Øster Hurup
9560 Hadsund

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Ravnbjergvej 14
Als
9560 Hadsund

Medlem af valgbestyrelsen
Hadsundvej 11 st
Als
9560 Hadsund

Medlem af valgbestyrelsen
Vikingvej 17
Als
9560 Hadsund
 

Sognepræst
Kontor
Præstegaardsvej 7, Als
9560 Hadsund
 
 25121039

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegaardsvej 7
Als
9560 Hadsund
 
 98581011

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Als Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10786215
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk