Menighedsråd

Als Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Als Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8303@SOGN.DK
CVR-nummer: 10786215

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Teglvænget 70
Als
9560 Hadsund
Tlf: 3020 2583
Næstformand, Kirkeværge
Højtoften 4
Als
9560 Hadsund
Tlf: 4094 2814
Sekretær, Kontaktperson
Mågevej 26
Øster Hurup
9560 Hadsund
Tlf: 3016 4360
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Ravnbjergvej 14
Als
9560 Hadsund
Tlf: 2245 5824
Medlem af valgbestyrelsen
Hadsundvej 11 1
Als
9560 Hadsund
Tlf: 2947 0946
Medlem af valgbestyrelsen
Vikingvej 17
Als
9560 Hadsund
Sognepræst
Kontor
Præstegaardsvej 7, Als
9560 Hadsund
Tlf: 25121039
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegaardsvej 7
Als
9560 Hadsund
Tlf: 98581011

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.