Menighedsråd

Almind-Viuf Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Almind-Viuf Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7936@SOGN.DK
CVR-nummer: 15106816

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Rødmosevej 20
6051 Almind
Tlf: 21 35 67 06
Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Hovedvejen 7
6052 Viuf
Tlf: 20 87 11 17
Kasserer
Hedevej 180
6051 Almind
Tlf: 60 60 53 10
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Vesterager 53
6051 Almind
Tlf: 61 60 05 64
Menigt medlem
Vesterager 41
6051 Almind
Sognepræst (kirkebogsfører)
Vestergade 27
6051 Almind
Tlf: 75561022
alle ugens dage untagen mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.