1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Allinge-Sandvig Sogns Menighedsråd

Formand
Moseløkkevej 5
Allinge
3770 Allinge
 
 5648 0108/24617781

Næstformand, Kirkeværge(Allinge Kirke), Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Pilebroen 12
Allinge
3770 Allinge

Menigt medlem
Pilebroen 11
Allinge
3770 Allinge

Menigt medlem
Havnegade 5 1
Allinge
3770 Allinge

Kontaktperson
Kampeløkken 2
Allinge
3770 Allinge
 
 2367 2886

Kasserer
Tejnvej 6
Allinge
3770 Allinge

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vestergade 20
3770 Allinge
 
 56480050

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Allinge-Sandvig Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61916016
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk