Menighedsråd

Allinge-Sandvig Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Allinge-Sandvig Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7560@SOGN.DK
CVR-nummer: 61916016

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Moseløkkevej 5
Allinge
3770 Allinge
Tlf: 24617781
Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Pilebroen 12
Allinge
3770 Allinge
Tlf: 5364 3418
Menigt medlem
Pilebroen 11
Allinge
3770 Allinge
Tlf: 30117320
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Havnegade 5 1
Allinge
3770 Allinge
Tlf: 22901851
Kontaktperson
Kampeløkken 2
Allinge
3770 Allinge
Tlf: 2367 2886
Kasserer
Tejnvej 6
Allinge
3770 Allinge
Tlf: 2369 8733
Sognepræst (kirkebogsfører), Medlem af valgbestyrelsen, Født medlem
Vestergade 20
Allinge
3770 Allinge

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.