1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Allesø-Næsbyhoved-Broby Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Stavadgyden 207
Næsbyh Broby
5270 Odense N

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Fredskovvej 38
Allesø
5270 Odense N
 

Kirkeværge
Fredskovvej 130
Allesø
5270 Odense N
 

Kirkeværge
Søballevej 73
Næsbyh Broby
5270 Odense N
 

Kasserer
Ålemarksgyden 150
Skovs Højrup
5270 Odense N
 

Sekretær, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Allesøvej 2
Allesø
5270 Odense N
 

Menigt medlem
Beldringevej 105
Allesø
5270 Odense N
 

Menigt medlem
Fredskovvej 65
Allesø
5270 Odense N
 

Menigt medlem
Viemosevej 10
Næsbyhoved-Broby
5270 Odense N
 

Menigt medlem
Kirsebærvænget 10
Næsbyhoved-Broby
5270 Odense N
 

Menigt medlem
Vimmelsbækvej 5
Kirkendrup
5270 Odense N
 

Menigt medlem
Kirkendruptoften 25
Kirkendrup
5270 Odense N
 

Menigt medlem
Valkendrupsgyden 47
Næsbyhoved-Broby
5270 Odense N
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Løvstikkevej 2
Kirkendrup
5270 Odense N
 
 71781364

Sognepræst, Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Søskrænten 14
Slukefter
5210 Odense NV
 
 29278364

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Allesø-Næsbyhoved-Broby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59148028
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk