Menighedsråd

Allesø-Næsbyhoved-Broby Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Allesø-Næsbyhoved-Broby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7845@SOGN.DK
CVR-nummer: 59148028

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Stavadgyden 207
Næsbyh Broby
5270 Odense N
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Fredskovvej 38
Allesø
5270 Odense N
Kasserer, Kontaktperson
Ålemarksgyden 150
Skovs Højrup
5270 Odense N
Kirkeværge
Fredskovvej 130
Allesø
5270 Odense N
Menigt medlem
Fredskovvej 65
Allesø
5270 Odense N
Kirkeværge
Søballevej 73
Næsbyh Broby
5270 Odense N
Sekretær, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Allesøvej 2
Allesø
5270 Odense N
Menigt medlem
Beldringevej 105
Allesø
5270 Odense N
Menigt medlem
Viemosevej 10
Næsbyhoved-Broby
5270 Odense N
Menigt medlem
Kirsebærvænget 10
Næsbyhoved-Broby
5270 Odense N
Menigt medlem
Vimmelsbækvej 5
Kirkendrup
5270 Odense N
Menigt medlem
Kirkendruptoften 25
Kirkendrup
5270 Odense N
Menigt medlem
Valkendrupsgyden 47
Næsbyhoved-Broby
5270 Odense N
Sognepræst (kirkebogsfører)
Løvstikkevej 2
Kirkendrup
5270 Odense N
Tlf: 24521026
Sognepræst, Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Søskrænten 14
Slukefter
5210 Odense NV
Tlf: 29278364

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.