1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Allerup Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Stavkærvej 88
Thorup
5220 Odense SØ
 

Næstformand
Allerup Bygade 52
Allerup
5220 Odense SØ
 

Kirkeværge
Allerup Bygade 47
Allerup
5220 Odense SØ
 

Kasserer
Stavkærvej 172
Thorup
5220 Odense SØ
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Stavkærvej 41
Thorup
5220 Odense SØ
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fraugdevej 59
Fraugde
5220 Odense SØ
 
 65972160

Overenskomstansat sognepræst
Allerup Bygade 54
5220 Odense SØ
 
 65958061

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Allerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17824228
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk