Menighedsråd

Allerup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Allerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7880@SOGN.DK
CVR-nummer: 17824228

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Allerup Bygade 52
Allerup
5220 Odense SØ
Næstformand
Stavkærvej 86
Thorup
5220 Odense SØ
Kasserer
Stavkærvej 172
Thorup
5220 Odense SØ
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Stavkærvej 41
Thorup
5220 Odense SØ
Kirkeværge
Allerup Bygade 47
Allerup
5220 Odense SØ
Sognepræst (kirkebogsfører)
Fraugdevej 59
Fraugde
5220 Odense SØ
Tlf: 65972160
Overenskomstansat sognepræst
Allerup Bygade 54
5220 Odense SØ
Tlf: 24521888

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.