1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Allerslev Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Svanegårdsvej 4
4720 Præstø
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Rugvænget 14
4720 Præstø
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Ronesbanke 22
4720 Præstø
 

Kirkeværge
Ugledigevej 3
4720 Præstø
 

Kasserer
Ugledigevej 48
4720 Præstø
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Rekkendevej 39
Allerslev
4720 Præstø
 
 55996017

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Allerslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 70569116
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk