1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Menighedsrådsvalg

Information om menighedsrådsvalget 2016

Orientering om valgregler

 

 

Der vil blive afholdt valg af 6 medlemmer til menighedsrådet i Albæk-Lyngså sogn.

 

Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan indleveres på en godkendt blanket på nedennævnte adresse(r) fra tirsdag den 20. september kl. 19.00, til tirsdag den 27. september kl. 19.00.

 

De personer, hvortil kandidatlister kan indleveres, træffes i nævnte tidsrum alle hverdage fra kl. 16,30 til kl. 18, samt ved indleveringsfristens begyndelse og afslutning.

 

Kandidatlister skal indgives på en autoriseret blanket, som findes på www.menighedsraadsvalg2016.dk, www.km.dk eller kan fås hos formanden for valgbestyrelsen. Blanket til evt. anmeldelse af liste/valgforbund kan ligeledes fås hos valgbestyrelsens formand eller findes på www.menighedsraadsvalg2016.dk.

 

Den, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en medbragt genpart af listen at få kvittering for listens indlevering med angivelse af tidspunkt for indleveringen.

 

Krav til kandidatlisten

• Kandidatlisten skal mindst indeholde navnet på en kandidat og antallet af navne må ikke overstige det dobbelte af det antal, der skal vælges.

• Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere.

• Ingen kan være kandidat for mere end en liste, en kandidat kan ikke være stiller for den liste vedkommende er opstillet på, men godt for en anden. Man kan kun være stiller på en liste.

• Alle kandidater og stillere skal være opført med det fulde navn, adresse og CPR samt underskrift.

• Kandidaterne skal opføres i den rækkefølge de ønskes opført på stemmesedlen.

• Det skal på blankettens forside angives om listen er prioriteret eller sideordnet.

• Det skal angives, hvilken stiller valgbestyrelse kan rette henvendelse til vedrørende listen.

• Kandidatlister kan anmelde til valgbestyrelsen, at de vil indgå liste/valgforbund med hinanden.

• Ved sideordnet opstilling skal det angives, hvilke af listens kandidater, der skal være medlemmer af menighedsrådet og hvilke der skal være stedfortrædere i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst. Samtidigt skal det oplyses hvilken kandidat, der anses for først valgt i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst. (Udfyldes i Bilag 1 bagerst i kandidatlisten.)

 

Oplysninger og vejledning om valget og opstilling kan fås hos valgbestyrelsens formand eller på www.menighedsraadsvalg2016.dk.

Valgbestyrelsen for Albæk-Lyngså Sogn

Formand: Ketty Kjær Pedersen

Adresse: Rådhusvej 50, 9300 Sæby

Telefon: 23288935

E-post: kettykjrpedersen@gmail.com

 

Kandidatlister kan indleveres til:

 

Navn: Søren Holm

Adresse: Fjembehedevej 40, Præstbro

Telefon: 22106712

 

Navn: Susanne Kongsbak

Adresse: Svanevej 24, Voerså

Telefon: 98460257/21839440

 

Kontakt

Sognepræst Theis Kvesel Aaen
Donstedvej 82
Præstbro
9330
Dronninglund
Kontakt E-mail: TKAA@remove-this.KM.DK