1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Albæk-Lyngså Sogns Menighedsråd

Formand
Fjembhedevej 40
Præstbro
9330 Dronninglund

Næstformand
Østkystvejen 357
Voerså
9300 Sæby
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hjortestien 3
Lyngså
9300 Sæby
 

Kirkeværge
Østkystvejen 198
Lyngså
9300 Sæby
 

Sekretær, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Rådhusvej 50
9300 Sæby
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Sdr. Kirkevej 59
Præstbro
9330 Dronninglund
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Donstedvej 82
Præstbro
9330 Dronninglund
 
 98867048

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Albæk-Lyngså Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 33052928
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk