Menighedsråd

Aggersborg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Aggersborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8399@SOGN.DK
CVR-nummer: 27007317

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Brogade 23
Aggersund
9670 Løgstør
Næstformand, Sekretær
Aggersborgvej 134
Aggersund
9670 Løgstør
Kirkeværge, Kasserer
Ullerupvej 5
Aggersund
9670 Løgstør
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Ullerupvej 7
Aggersund
9670 Løgstør
Medlem af valgbestyrelsen
Aggersborgvej 159
Aggersund
9670 Løgstør
Sognepræst (kirkebogsfører)
Sortebr.Kirke Stræde 6
8800 Viborg
Tlf: 98674461
Sognepræst
Sjægten 30
9670 Løgstør
Tlf: 98681044
Overenskomstansat sognepræst
Løgstør kirkekontor og sognehus
Østergade 10A
9670 Løgstør

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.