1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Agger Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Vesterhavsvej 30A
Agger
7770 Vestervig

Næstformand
Fjordvej 28
Agger
7770 Vestervig
 

Menigt medlem, Orlov
Rubyvej 3
Agger
7770 Vestervig

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Toftevej 4A
Agger
7770 Vestervig

Menigt medlem
Rubyvej 51
Agger
7770 Vestervig
 

Medlem af valgbestyrelsen
Vesterhavsvej 33
Agger
7770 Vestervig
 

Kirkeværge - ikke medlem
Vestergade 65
7770 Vestervig
 

Sekretær - ikke medlem
Enebærvej 9
Agger
7770 Vestervig
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 8
Tygstrup
7770 Vestervig
 
 97941112
Træffes bedst tirsdag til og med fredag mellem 10:00-11:00 40482676

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Agger Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18635119
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk