Menighedsråd

Agger Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Agger Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8649@SOGN.DK
CVR: 18635119

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Vesterhavsvej 30A
Agger
7770 Vestervig
Tlf: +45 2348 8526
Næstformand
Fjordvej 28
Agger
7770 Vestervig
Menigt medlem, Orlov
Rubyvej 3
Agger
7770 Vestervig
Tlf: 40 86 94 21
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Toftevej 4A
Agger
7770 Vestervig
Tlf: 24 44 40 15
Menigt medlem
Rubyvej 51
Agger
7770 Vestervig
Medlem af valgbestyrelsen
Vesterhavsvej 33
Agger
7770 Vestervig
Sognepræst (kirkebogsfører)
Lyngbyvej 37
7755 Bedsted Thy

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.