1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Agersø Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Helholmvej 50
4244 Agersø

Næstformand, Kirkeværge
Fr Jensensstræde 1
4244 Agersø

Medlem af valgbestyrelsen
Storegade 5
4244 Agersø

Kasserer, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Agersøgårds Vænge 14
4244 Agersø

Kontaktperson
Agersøsundvej 3A
4244 Agersø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Egholmvej 3
4244 Agersø
 
 58198022

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Agersø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13823618
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk