1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Agersø Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Helholmvej 50
4244 Agersø

Næstformand, Kontaktperson
Egholmvej 19
4244 Agersø

Kirkeværge
Fr Jensensstræde 1
4244 Agersø

Menigt medlem
Storegade 5
4244 Agersø

Kasserer
Agersøgårds Vænge 14
4244 Agersø

Sognepræst (kirkebogsfører)
Elmevej 6
4180 Sorø
 
Fri mandag. Kontor: Agersø Præstegård Egholmvej 3 4244 Agersø
Rasmus Hoeg Colbjørn Dreyer

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Agersø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13823618
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk