Menighedsråd

Agersø Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Agersø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7326@SOGN.DK
CVR-nummer: 13823618

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Helholmvej 50
4244 Agersø
Tlf: 24649752
Næstformand, Kirkeværge
Fr Jensensstræde 1
4244 Agersø
Tlf: 21639130
Medlem af valgbestyrelsen
Storegade 5
4244 Agersø
Tlf: 40287621
Kasserer, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Agersøgårds Vænge 14
4244 Agersø
Kontaktperson
Agersøsundvej 3A
4244 Agersø
Sognepræst (kirkebogsfører)
Egholmvej 3
4244 Agersø
Tlf: 58198022

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.