Menighedsråd

Agerbæk Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Agerbæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9153@SOGN.DK
CVR: 34832315

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Bolhedevej 2
6753 Agerbæk
Kasserer, Kontaktperson
Blåbærvej 3
6753 Agerbæk
Bygningskyndig
Debelvej 40
6753 Agerbæk
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Skovgårdsvej 19
6753 Agerbæk
Sognepræst (kirkebogsfører)
Storegade 35
6753 Agerbæk
Sognepræst (kirkebogsfører)

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.