1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Abild Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Birkevænget 4
Abild
6270 Tønder
 

Næstformand
Adelvadvej 26
Travsted
6270 Tønder
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vesterled 2
Abild
6270 Tønder
 

Kontaktperson
Abildvej 2A
Sølsted
6270 Tønder
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Egevej 12
Abild
6270 Tønder
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Kirkevej 3
Abild
6270 Tønder
 
 74722850

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Abild Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36395214
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk