Menighedsråd

Åstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Åstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8963@SOGN.DK
CVR-nummer: 28816219

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Østerskovvej 23
Aastrup
6100 Haderslev
Tlf: 24487501
Næstformand, Sekretær
Aastrup Søndermark 16A
6100 Haderslev
Menigt medlem
Fælleshave 7
Aastrup
6100 Haderslev
Tlf: 29262638
Menigt medlem
Nederbyvænget 61
Aastrup
6100 Haderslev
Kasserer
Aastrup Alle 18
6100 Haderslev
Kirkeværge
Olufskærvej 39
6100 Haderslev
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Kontaktperson - født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Aastrup Alle 21
6100 Haderslev
Tlf: 74534113

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.