Menighedsråd

Årup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Årup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9075@SOGN.DK
CVR: 62380810

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Fladen 5
5560 Aarup
Næstformand
Æblehaven 20
Ormehøj
5560 Aarup
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Dragebakken 10
5560 Aarup
Menigt medlem
Sandløkken 13
5560 Aarup
Medlem af valgbestyrelsen
Holmelund 33
5560 Aarup
Sekretær
Dragebakken 1
5560 Aarup
Kirkeværge
Toften 7
5560 Aarup
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Mørkmosehøj 1
5560 Aarup

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.