1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Aal Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Østparken 49
6840 Oksbøl

Næstformand, Kontaktperson
Nørregade 59
6840 Oksbøl
 

Kirkeværge
Elmevej 3
6840 Oksbøl
 

Kasserer
Nørregade 55C
6840 Oksbøl
 

Sekretær
Lokesvej 19
6840 Oksbøl
 

Formand for valgbestyrelsen
Nybrovej 108
Kærup
6851 Janderup Vestj
 

Menigt medlem
Hans Jørgensvej 22
6840 Oksbøl

Menigt medlem
Østparken 61
6840 Oksbøl
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkegade 42
6840 Oksbøl
 
træffes efter aftale - ring 30 30 10 29
Mette Frydendahl Tarbensen

Sognepræst
Hovej 32
6857 Blåvand
 
 23611191

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Aal Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17345419
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk