Menighedsråd

Aal Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Aal Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9291@SOGN.DK
CVR-nummer: 17345419

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Østparken 49
6840 Oksbøl
Tlf: 60932021
Næstformand, Kontaktperson
Nørregade 59
6840 Oksbøl
Tlf: 2531 0232
Menigt medlem
Østparken 61
6840 Oksbøl
Tlf: 2270 7653
Formand for valgbestyrelsen
Nybrovej 108
Kærup
6851 Janderup Vestj
Tlf: 2491 9340
Kirkeværge
Elmevej 3
6840 Oksbøl
Tlf: 2565 4575
Sekretær
Hans Jørgensvej 22
6840 Oksbøl
Tlf: 75271637
Kasserer
Nørregade 55C
6840 Oksbøl
Tlf: 4031 8519
Menigt medlem
Toften 16
6840 Oksbøl
Sognepræst
Hovej 32
6857 Blåvand
Tlf: 23611191
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkegade 42
6840 Oksbøl
træffes efter aftale - ring 30 30 10 29

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.