Menighedsråd

Åby Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Åby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8122@SOGN.DK
CVR-nummer: 57988711

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Erik Bøghs Vej 5A
8230 Åbyhøj
Tlf: 25188936
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Sophus Bauditz Vej 38
8230 Åbyhøj
Kasserer
St. Blichers Vej 61
8230 Åbyhøj
Kirkeværge
Tousvej 112
8230 Åbyhøj
Menigt medlem
Tousvej 8A
8230 Åbyhøj
Menigt medlem
Ludvig Holbergs Vej 7
8230 Åbyhøj
Menigt medlem
Harald Kiddes Vej 16
8230 Åbyhøj
Medlem af valgbestyrelsen
Odinsvej 1A st
8230 Åbyhøj
Menigt medlem
Åbyhøjgård 25 st mf
8230 Åbyhøj
Kontaktperson
C.A. Thyregods Vej 41
8230 Åbyhøj
Menigt medlem
Helgesvej 29
8230 Åbyhøj
Sognepræst (kirkebogsfører)
Gefionsvej 17
8230 Åbyhøj
Tlf: 51382203
Fridag fredag
Sognepræst
St. Blichers Vej 18
8230 Åbyhøj
Tlf: 51382202
Fridag mandag
Sognepræst
Chr. Winthers Vej 2
8230 Åbyhøj
Tlf: 51360141
Fridag mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.