Menighedsråd

Zions Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Zions Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8906@SOGN.DK
CVR-nummer: 36562714

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Paghs Alle 5
6705 Esbjerg Ø
Tlf: 51717223
Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkebrovej 7
6740 Bramming
Tlf: 23312393
Kirkeværge
Frodesgade 110
6700 Esbjerg
Tlf: 40218066
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Højvangs Alle 10
6700 Esbjerg
Tlf: 51416690
Menigt medlem
Egedesmindevej 21
6715 Esbjerg N
Tlf: 22834817
Formand for valgbestyrelsen
Islandsgade 6
6700 Esbjerg
Tlf: 75123112
Menigt medlem
Marsvænget 10
6710 Esbjerg V
Tlf: 22323565
Medlem af valgbestyrelsen
Brovænget 10
Guldager
6710 Esbjerg V
Tlf: 71201769
Menigt medlem
Søstjernen 32
6710 Esbjerg V
Menigt medlem
Fyrrelunden 52
6705 Esbjerg Ø
Tlf: 21195418
Sognepræst (kirkebogsfører)
Stormgade 68
6700 Esbjerg
Tlf: 75120706
Mobil 29471909
Sognepræst
Spangsbjerggade 47
6700 Esbjerg
Tlf: 75121241

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.