1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Zions Sogns Menighedsråd

Formand
Paghs Alle 5
6705 Esbjerg Ø

Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkebrovej 7
6740 Bramming

Kirkeværge
Frodesgade 110
6700 Esbjerg

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Højvangs Alle 10
6700 Esbjerg

Menigt medlem
Egedesmindevej 21
6715 Esbjerg N

Formand for valgbestyrelsen
Islandsgade 6
6700 Esbjerg

Menigt medlem
Marsvænget 10
6710 Esbjerg V

Medlem af valgbestyrelsen
Brovænget 10
Guldager
6710 Esbjerg V

Menigt medlem
Søstjernen 32
6710 Esbjerg V
 

Menigt medlem
Fyrrelunden 52
6705 Esbjerg Ø

Sognepræst (kirkebogsfører)
Stormgade 68
6700 Esbjerg
 
 75120706
Mobil 29471909

Sognepræst
Spangsbjerggade 47
6700 Esbjerg
 
 75121241

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Zions Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36562714
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk