1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Yding Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Lyngdalvej 8
8752 Østbirk
Jan Steen Hougaard Sørensen

Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Møllegårdsvej 1
Såby
8752 Østbirk
Maria Carina Nordin Kjærgaard

Kirkeværge
Ydinggade 25
Yding
8752 Østbirk
Tove Winther

Kasserer
Ydinggade 27
Yding
8752 Østbirk
Hanne Jørgine Eleonora Høj

Medlem af valgbestyrelsen
Gydekrog 5
Yding
8752 Østbirk
Hanne Henningsen

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Søbyen 2 1 th
8660 Skanderborg
 
 75781039
Lone Buhl Pedersen

Overenskomstansat sognepræst
Rønnebærvænget 11
8660 Skanderborg
 
Mobil tlf. 61223999
Peter Hansen Tast

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Yding Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17727613
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk