1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vrigsted Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Stevnsvej 7
Vrigsted
7140 Stouby
 
 24961364
Bedst aften

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Barrit Langgade 27
7150 Barrit
 
 75691029

Kirkeværge
Nedervej 1
Vrigsted
7140 Stouby

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Stevnsvej 11
Vrigsted
7140 Stouby

Sekretær
Skulsballevej 12
Vrigsted
7140 Stouby

Kontaktperson
Lundevej 15
Vrigsted
7140 Stouby

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vrigsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68659019
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk