Menighedsråd

Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7993@SOGN.DK
CVR-nummer: 38036262

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Løndalvej 6
Vinding
8654 Bryrup
Næstformand, Kirkeværge, Kasserer
Udsigten 14
8654 Bryrup
Tlf: 22333657
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Overdrevet 24
8654 Bryrup
Sekretær
Østerlide 7
8654 Bryrup
Menigt medlem
Burgårdevej 23A
Vinding
8654 Bryrup
Medlem af valgbestyrelsen
Løvevej 11
Vrads
8654 Bryrup
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Løndalvej 8
Vinding
8654 Bryrup
Menigt medlem
Overdrevet 1
8654 Bryrup
Menigt medlem
Faurholtvej 14
Hjøllund
7362 Hampen
Menigt medlem
Byvej 1 1
8654 Bryrup
Menigt medlem
Lystruphavevej 10B
8654 Bryrup
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Kirkevænget 1
8654 Bryrup
Tlf: 51322412
Mobil nr. 51 32 24 12 Træffes bedst i dagtimerne. Mandag fri.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.