Menighedsråd

Vorup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vorup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8146@SOGN.DK
CVR-nummer: 14919015

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Kildevej 12
8940 Randers SV
Næstformand, Kontaktperson
Bogensevej 10
8940 Randers SV
Kasserer
Mælkevej 1C
Vorup
8940 Randers SV
Kirkeværge
Skanderborggade 24
8940 Randers SV
Medlem af valgbestyrelsen
Bøsbrovej 78
8940 Randers SV
Medlem af valgbestyrelsen
Mosevej 1
8940 Randers SV
Menigt medlem
Tebbestrupvej 54
Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Fredensgade 6 1
8900 Randers C
Menigt medlem
Skanderborggade 55B
8940 Randers SV
Bygningssagkyndig
Svendborgvej 59
8940 Randers SV
Sognepræst (kirkebogsfører)
Mariendalsvej 4
8940 Randers SV
Tlf: 50898225
Sognepræst
Fåborgvej 24
8940 Randers SV
Tlf: 50898228

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.