1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vorgod Sogns Menighedsråd

Formand
Kongevejen 23
Vorgod
6920 Videbæk
 
 97175227

Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Vibevej 24
Vorgod
6920 Videbæk
 

Kasserer
Engtoften 3
Vorgod
6920 Videbæk
 

Kontaktperson
Gl Skolevej 6
Vorgod
6920 Videbæk
 

Menigt medlem
Vorgod Østerbyvej 7
Vorgod Ø
6920 Videbæk
 

Menigt medlem
Bækdalvej 23
Rimmerhus
6920 Videbæk
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Aadalsvej 2 A
Vorgod
6920 Videbæk
 
 97175302
E-post: sognepraesten@vorgodkirke.dk Træffes tirsdag-fredag kl. 11-12

Overenskomstansat sognepræst
Vandmøllevej 4L
6920 Videbæk

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vorgod Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14044019
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk